Wij doen mee aan Leesoffensief Brabant

Gepubliceerd op: 15 maart 2021 16:58

Leesoffensief Brabant - kinderopvang, onderwijs, gemeentes, provincie Brabant en bibliotheken samen

Waarom is dat nodig?

Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dat heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 mld. per jaar. Omgerekend naar Brabant betekent dit verhoudingsgewijs €176 miljoen.  

Maarr er is meer: lezen maakt je een leuker, slimmer en gezonder mens. Onderzoeken onderschrijven dit keer op keer. Want al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend, en je ontwikkelt meer begrip voor de ander. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Lezen leidt aantoonbaar tot minder stress en houdt je letterlijk gezonder. Kortom: een goede leesvaardigheid is van essentieel belang.