Algemene informatie over cursussen en activiteiten

Informatie over inschrijven, bedenktijd, privacy en vroegboekkorting.

Hoe schrijf je je in voor een cursus of activiteit?

Inschrijven doe je door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website. Als er een betaling vereist is, ben je pas echt ingeschreven nadat je de betaling via de beveiligde site hebt afgerond. 

Je kunt ook inschrijven door een mail te sturen aan educatie@cultuurspoorbest.nl. Dan sturen we een aanmeldformulier. De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen. 

Bevestiging

Zodra je je ingeschreven hebt voor een cursus/workshop ontvang je via de e-mail een bevestiging van je deelname aan de cursus. Je inschrijving is pas definitief na afronding van de betaling. De bevestigingsmail geldt ook als factuur. Er staat het bedrag in vermeld inclusief BTW. De kosten van boeken, lesmaterialen etc. zijn – tenzij anders aangegeven – niet in de cursusprijs vermeld.

Annuleren

Op je online-inschrijving voor de cursus/activiteit is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat je tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden je inschrijving kunt intrekken en recht hebt op teruggave van reeds betaalde bedragen. Bij annulering wordt 10 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende reeds betaalde lesgeld zal worden teruggestort.

Cursisten verbinden zich voor de hele cursus. Opzegging nadat het ‘bewijs van deelname’ is ontvangen, geeft geen recht op gedeeltelijke of algehele terugbetaling van het cursusgeld. Dit geldt ook bij verzuim van de lessen.

Indien het organiseren van de reguliere fysieke les niet mogelijk is door overmacht, kan de Bibliotheek Best daar een online alternatief voor aanbieden als volwaardige vervanging.

Kan een cursus door overmacht niet geheel worden afgerond, dan ontvangt de cursist een voucher voor het resterende curusbedrag. Het voucher heeft de geldigheidsduur van twee jaar  en kan gebruikt worden voor alle diensten en producten van de Bibliotheek Best.

Minimum-maximum aantal inschrijvingen

Inschrijving gaat bij volgorde van binnenkomst en na ontvangst van de betaling. Je ontvangt daar uiterlijk 3 werkdagen voor de startdatum bericht over. Deze mail – die geldt als ‘bewijs van deelname’ – bevat verdere informatie met betrekking tot de cursus, zoals startdatum en eventueel benodigd lesmateriaal.

Soms wordt bij een cursus een minimum aantal deelnemers genoemd. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn heeft de aanbieder de mogelijkheid om de cursus/activiteit te annuleren. De cursist ontvangt uiterlijk 3 werkdagen voor de startdatum van de cursus bericht over de annulering. De betaalde cursuskosten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, terugbetaald. 

Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) informeren we je dat de aanbieder je gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de cursistenadministratie, het verwerken van de inschrijving en uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. De aanbieder gaat vertrouwelijk met deze gegevens om, met inachtneming van de WBP. 

Verder worden, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, je naam en e-mail gegevens opgenomen in een apart bestand. Je gegevens worden dan gebruikt voor het versturen van nieuwe informatie in het kader van cursussen/activiteiten of informatie die betrekking heeft op de werkzaamheden van de bibliotheek. Op ieder moment kan hiervoor de machtiging worden ingetrokken. 

Klantenservice

Heb je vragen over de cursus dan kun je terecht bij de aanbieder die de cursus/activiteit geeft. Dit kan de Bibliotheek Best zijn of een externe aanbieder. Deze contactgegevens vind je op de pagina van lerendoeje.nu waar je de cursus geboekt hebt.

Ledenkorting

Voor leden van de Bibliotheek geldt een korting van 2% op de taalcursussen en cursussen in digitale vaardigheden.

Certificaat na afloop van de cursus

Op verzoek ontvang je een certificaat van deelname aan de cursus. Voorwaarde is dat je voldoende lessen en de inhoud van de cursus hebt gevolgd. Dat wordt beoordeeld door de docent. Een certificaat kost € 2,50 en kan na afloop van de cursus worden aangevraagd via mail naar educatie@cultuurspoorbest.nl of via telefoonnummer 0499-372609. 

Heb je vragen over de website, dan kun je hiervoor contact opnemen met de Bibliotheek Best. Je kunt hiervoor een mail sturen naar educatie@cultuurspoorbest.nl

Als je opdracht geeft voor een inschrijving, houdt dit tevens in dat je akkoord bent met de Algemene Voorwaarden van lerendoeje.nu 

Hartelijk dank voor je inschrijving!