Lezing archeologische vondsten in Best-Aarle

25 okt

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Dit krijgt bij CultuurSpoor Best vorm door een bijzondere expositie en een boeiende lezing over archeologie in de regio. Op  donderdag 25 oktober geeft regioarcheoloog  Ria Berkvens een lezing met de titel: Best-Aarle Eeuwenoud.

Expositie archeologische vondsten
In de maand oktober is bij CultuurSpoor Best een expositie ingericht over dertig eeuwen bewoningsschiedenis met archeologische vondsten uit het plangebied Aarle. Niet eerder zijn er zoveel bijzondere vondsten uit een plangebied te zien geweest.

Boerengemeenschappen
In 2011 en 2012 is er in de wijk Aarle een grote opgraving uitgevoerd door archeologen. De gemeente gaf hiervoor opdracht. Het blijkt dat er vanaf de late bronstijd tot nu bijna continu bewoning is geweest in Aarle. Het onderzoek leverde waardevolle resultaten op voor de studie van boerengemeenschappen in het verleden. Dit leidde tot goed beeld van de ontwikkeling van de bewoning van late bronstijd tot de nieuwe tijd binnen de context van de Aarlese akkers.

Praktische informatie
De expositie is van 2 oktober tot en met 27 oktober vrij te bezoeken bij CultuurSpoor Best en komt tot stand met medewerking van Erfgoedvereniging Dye van Best, Gemeente Best, Provinciaal Depot Bodemvondsten ’s-Hertogenbosch en CultuurSpoor Best.  

Aanmelden voor de lezing kan via receptie@cultuurspoorbest.nl

20:00 - 22:00
Prijs: € 5,00